Stormen Cora drar in över Sverige. Klass 2 varning

Stormen Cora drar in över Sverige. Klass 2 varning

Klass 2 varning har utfärdats av SMHI för stora delar av Svealand nu när stormen Cora drar in över mellersta delarna av Sverige.

Varning klass 2

Mycket besvärligt väder – Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller TV.

Jämtlands län, Jämtlandsfjällen och Härjedalsfjällen

Från söndag förmiddag till sen eftermiddag västlig till nordvästlig storm 24-28 m/s. Därefter mycket hård vind 18-22 m/s. Detta tillsammans med täta snöbyar. Vinden avtar sent i natt.

Jämtlands län utom fjällen

I Jämtland, söndag eftermiddag och kväll västlig eller nordvästlig hård vind med risk för stormbyar på 24-28 m/s. I Härjedalen, mycket hårda vindbyar 21 m/s.

Definition för Varning klass 2 stormbyar: Vindbyar från 25 m/s upp til 30 m/s. Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. Större skador på skog och risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning. Om prognosen ändras till 30 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Västernorrlands län

I norra Medelpad och Ångermanland, sent söndag eftermiddag och kväll, västlig eller nordvästlig hård vind med risk för stormbyar på 24-28 m/s. I södra Medelpad, mycket hårda vindbyar 22 m/s.

Södra Bottenhavet

Nordväst 15 m/s. I eftermiddag sydväst ökande till 15-20, söndag kväll nordväst 20-25, blåsigast på finska sidan.

Källa: SMHI