10-dygnsprognos – Hur säker är en långtidsprognos?

10-dygnsprognos – Hur säker är en långtidsprognos?

Både YR och SMHI har 10-dygnsprognos, men det finns även andra väder-sajter som visar 14 dygnsprognoser. Men att kunna visa säkra prognoser så pass lång tid framåt i tiden är väldigt svårt. Enligt SMHI så är träffsäkerheten av en väderprognos för det närmaste dygnet cirka 82%, men ju längre fram i tiden som man försöker prognostisera vädret så sjunker träffsäkerheten väsentligt.

Enligt astrofysikern Neil deGrasse Tyson så är detta rent av omöjligt. Att förutse förändringar i klimatet är annorlunda än att förutspå väder. Det gäller att skilja på väder och klimatförändringar. “Vädret är kaotiskt, vilket innebär att även en mikroskopisk störning kan leda till storskaliga förändringar. Det är därför en 10-dygnsprognos är helt värdelös … Klimatet är det långsiktiga genomsnittet av vädret under ett antal år. Detta är format av globala krafter som förändrar energibalansen i atmosfären, såsom förändringar i solen, lutningen på jordens axel, mängden solljus som jorden reflekterar tillbaka ut i rymden och koncentrationen av växthusgaser i luften.”

I videon nedan kan ni se hela förklaringen till varför man inte kan lita på en 10-dygnsprognos.

Beräkna en 10-dygnsprognos

För att kunna göra beräkningar av det kommande vädret tar man fram en förenklad modell av atmosfären i ett visst område som en dator sedan beräknar ut en prognos för. Idag tar det mindre än en timme att få fram en 10-dygnsprognos. Dessa beräkningar görs av datorer som sköts av olika länders väderinstitut, som läser av olika väderstationer runt om i världen och samlar in data som vi sedan via GPS koordinater använder för att visa vädret för den ort som ni sökt efter här på Väder24. Här kan ni se ett exempel på en detaljerad 10-dygnsprognos för Växjö.

Vill ni djupdyka i det här med väder och väderkartor så finns det en bra artikel skriven på Allt om Vetenskap om hur man spår väder.

Men även med denna vetskap så kommer vi på Väder24 att fortsätta med 10-dygnsprognoser. För trots att träffsäkerheten är liten så vill man ändå kunna se hur vädret kan komma att se ut om 10 dagar då man ska på den där utomhusfestivalen eller semestern. Så kolla vädret för din ort här på Väder24 eller läs mer om väderprognoser och träffsäkerhet.